Жовтобрюх історична граматика української мови pdf

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з Історичної граматики української мови. Ю. В. Шевельов класифікував звук ɡ як не характеристичний для української мови Під час. Дієсло́во (лат. verbum) — самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета.